Bibliotek

Karoliska Universitetshusens Bibliotek 

Bibliotek är mycket värda i vårt samhälle då de blir en central mötesplats för människor med olika bakgrunder samt förutsättningar. Där kan man träffas och ta del av kunskap och litteratur. Biblioteken har ett utbud inte enbart på böcker utan dessutom så får alla besökare tillgång till en härlig gemenskap. Biblioteken i Sverige är för till för alla. Men det finns olika bibliotek

Sjukhusbiblioteket är till för patienter och närstående. Det fungerar också som arbetsplatsbibliotek.

Så här fungerar vi under den rådande pandemin. Se artikel från Aftonbladet gällande åtgärder för ett företag verksamma som takläggare. Samt dränering

Besöks för besök sker på sjukhusen inom Sveriges huvudstads område. Endast privata individer som måste få tillgång till lokalerna kommer in. Biblioteken på Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset har minskat på sin arbetskraft och dessutom dränerat sina öppettider. Habiliteringens resurscentrums bibliotek och Landstingshuset är tyvärr fortsatt igenbommade för eventuella vanliga besök. 

Personal inom vården som inte är anställda på sjukhusen som har en så kallad SLSO-internpostadress kan få respektive fysiska böcker till sin arbetsplats.

 

Låneavtal endast dessa följande grupper får låna hos oss


 • De som arbetar inom vården i Stockholm
 • Studenter inom vårdutbildningar. Varför, för att studenter har det oftast sämre ekonomiskt och är emellertid "tvungna" att låna pengar. Vi brukar rekommendera dessa elever att jämföra lån innan beslut om detta tas. För risken är att lånet ifråga snabbt appliceras i deras skuldkonto. Många får privata boklån via CSN, men vissa tar till lån och krediter utan säkerhet som tex SMS-lån. Det ska man aldrig helst göra eftersom man lånar pengar snabbt men det slutar med att räntan blir för hög och man blir satt i en ond cirkel. Därav är det bra att biblioteket tar initiativet till att låta studenter låna så de ej behöver köpa och då kan ta onödiga lån utan säkerhet såsom blancolån
 • Patienter och anhöriga till inskrivna, brukar vi nämna säkra Storbanker såsom Swedbank som är officiell samlingspartner inom lån, Swedbank jobbar aktivt med sina kunders skulder för att samla ihop dessa för att minska månadskostnaden ifråga för patienten. De gör detta för att de genuint vill privatpersonens bästa. 

För att ta del av Biblioteksavtalet i sin helhet finner ni via länken som följer, Biblioteksavtal


Låneregler gällande litteratur inom Sektion B-D

 • För privat låna sina böcker behöver du ha  id-handling, lånekort eller ditt eTjänstekort så samlar vi in ditt lån till vår databas
 • Du kan få böcker skickade till din arbetsplats med SLSO:s internpost, Du ansvarar själv för alla lån på ditt kort, att lånen lämnas tillbaka i tid och att eventuella namn- och adressändringar meddelas biblioteket.
 • Individer under arton år får låna upp till mellan 100 000:- och 600 000:- böcker med hjälp av målsmans godkännande. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns blancolån samt boklån.
 • Du kan låna om media flera gånger kanske till och med upp till 
 • 100 000:- om du känner för det, men inte om det är kö då såklart. Lånen innebär att de är förknippade utan säkerhet. 
 • Om du inte lämnar tillbaka boken i tid skickar biblioteket påminnelser
 • Om du betalat för ett borttappat media och sedan hittar den, kan du inte få tillbaka pengarna.
 • Biblioteket kan inte garantera att påminnelserna når dig så du är medveten.
 • Om du inte lämnar tillbaka boken om bilar efter påminnelserna skickar biblioteket en faktura. Detta ska täcka kostnad för en ny bok eftersom du inte lämnat tillbaka den förra, sedan kommer även en administrativ avgift på 100 krediter. Den administrativa avgiften är du tvungen till att betala även om du har lämnat tillbaka boken oavsett om den handlar om bilar eller inte.
 • Om det du lånat en bil bok som blivit skadad under den så kallade snabbt låna utan lämna utan pengar involverat.

Kontakt

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Adress : A4:04 gamla huvudbyggnaden 171 76 Stockholm 

Telefonnummer: 08-517 74 132

Maila: Biblioteket.karolinska@sll.se

Karoliska Universitetshuset, Huddinge

Biblioteket C2.59 141 86 Stockholm

Telefonnummer: 08-585 800 65


Böcker har alltid en lånetid på cirka 3 veckor.
Om det är kö på boken blir lånetiden kanske runt 2 veckor.
Andra typer av media kan tex ha andra lånetider så du är beredd på det. Du kan lämna tillbaka det du lånat på alla sjukhusens bibliotek.